2011-09-26

Wheat in the flower bed?? - Búza a virágágyásban??


I spotted this flower bed in Szentes, Hungary. The lady, who is all about perennial and self seeding flowers planted wheat so there is something for the birds to eat, who in return fertilize her garden.
-
Szentesen figyeltem fel erre a virágágyásra. A néni, akié a kert zömmel évelő és önvető virágokat ültet. A búzát azért vetett a kerbe, hogy a környező madarak trágyázzák a kertjét, miközben csipegetik a búzaszemeket.

2011-09-12

City repair project, Portland OR - Városjavító program Portland, Oregonban


The City Repair project started out in Portland with the aim to create communities in neighborhoods, increase safety, and involve locals in decision making. The project grew into a movement and people from all over the world are following their "placemaking guidelines".
-
A "City Repair" projekt Portlandben indult azzal a céllal, hogy az egyes városrészekben élő embereket közösséggé kovácsolják, csökkentsék a balesetveszélyt az utcákon és erősítsék a helyi lakosok döntéshozatalban történő részvételét. Mára a projekt mozgalommá nőtte ki magát és az egész világon akadnak követői a "helyteremtő útmutatójuknak".

Info: 
http://cityrepair.org/
http://cityrepair.org/2011/04/city-repairs-placemaking-guidebook/