2011-08-23

Humanure could be the first step! - Kakikomposzt is lehet az első lépés!

"..., I don't understand humans. We line up and make a lot of noise about big environmental problems like incinerators, waste dumps, acid rain, global warming, and pollution. But we don't understand that when we add up all the tiny environmental problems each of us creates, we end up with those big environmental dilemmas. Humans are content to blame someone else, like government or corporations, for the messes we create, and yet we each continue doing the same things, day in and day out, that have created the problems. Sure, corporations create pollution. If they do, don't buy their products. If you have to buy their products (gasoline for example), keep it to a minimum. Sure, municipal waste incinerators pollute the air. Stop throwing trash away. Minimize your production of waste. Recycle. Buy food in bulk and avoid packaging waste. Simplify. Turn off your TV. Grow your own food. Make compost. Plant a garden. Be part of the solution, not part of the problem. If you don't, who will?" Source: The Humanure Handbook. Jenkins Publishing, PO Box 607, Grove City, PA 16127, p 202.


"..., nem értem az emberiséget. Kiállunk és hangosan tesszük szóvá a nagy környezeti problémákat. Méltatlankodunk a hulladékégetőkkel, hulladék lerakókkal, savasesővel, globális felmelegedéssel, és szennyezésekkel kapcsolatban. Alig akarjuk megérteni, hogy ha összeadjuk azokat az ici-pici környezeti problémákat, amiket mi magunk idézünk elő, akkor azok kiadják a nagy környezeti problémákat. Az emberiség hajlamos mindig valaki mást hibáztatni. Gyakorta okoljuk a kormányt és a nagy vállalatokat azokért a problémákért, amiket már eleve mi okozunk és nyugodtan folytatjuk a napi környezetkárosító rutinunkat. Természetesen ezek a nagy vállalatok is szennyeznek. Ha így találod, ne vedd a termékeiket! Ha valamit mindenképpen venned kell (pl. üzemanyagot), akkor szorítkozz a minimumra! Nyílván a kommunális hulladékégetők is szennyezik a levegőt. Ne dobd ki a szemetet! Termelj kevesebb hulladékot! Amit lehet, hasznosítsd újra! Nagyobb tételben vegyél élelmiszert és kerüld el csomagoló anyagok használatát! Egyszerűsíts! Kapcsold ki a TV-t! Termelj magadnak élelmet! Komposztálj! Veteményezz! Legyél része a megoldásnak és ne a problémának! Ha Te nem, akkor ki fogja?" Forrás: EcoVitka szabad fordításában, Joseph Jenkins, The Humanure Handbook. Jenkins Publishing, PO Box 607, Grove City, PA 16127, p 202.Gergő and David are creating a base layer for a humanure composting system with branches, twigs, leaf mold, fresh cow manure and hay. The composting system was created by David and WWOOF-ers based on the design of Josheph Jenkins. One compost bin is filled with humanure and high carbon organic residues over the corse of a year. The compost shouldn't be turned. Once the bin is filled, it is left to age for an additional year. At this time, the second bin is started.
-
Gergő és Dávid humanure komposztálót tölt meg egy alapozó réteg szerves anyaggal (ágak, gallyak, bomló falevelek, friss tehén trágya, széna). A komposztálót Joseph Jenkins könyvében szereplő tervek alapján építette Dávid WWOOF-osok közreműködésével. A komposztálóba egy éven át rétegezzük az álomszék tartalmát és valamilyen magas szén tartalmú szerves anyagot. Keverni nem tanácsos. Az év során felgyülemlett humanure komposztot még legalább egy évig pihentetjük, miközben a másik felébe töltjük az éppen aktuális termést. 2011-08-15

Houses of straw - Házak szalmából

Sam Droege lives in Maryland and has been using straw bales as construction material in his home for over 12 years. Last fall, on a beautiful sunny day he was so kind that he showed us around in his home and answered the never ending flood of questions that we were eager to ask. His family home and studio features not only straw bales, but a vast array of other creative and affordable solutions.
~ - ~
Sam Droege Marylandben él és már több, mint 12 éve építkezik szalmabálák felhasználásával. Múlt ősszel, egy gyönyörű, napsütéses délelött volt szerencsénk bepillantani az otthonába és a tengernyi kérdésünket is megválaszolta. Sam családi háza és studiója nem csak a szalmabála építkezés kimagasló példája, de egyéb kreatív megoldások kiapadhatatlan tárháza is. Ebből egy kis ízelítőként fogadjatok szeretettel az alábbi összeállítást.This is Sam's original house insulated with straw bales from the inside.
-
Ez Sam eredeti háza, amelyet belülről szigeteltek szalmabálákkal.The straw bale insulation is covered with earthen plaster and a white lime wash. The irregular finish of interior walls gives them a warm and cozy feeling, plus the window seals can be used as storage or sitting area.
-
A szalmabála szigetelés sárral lett betapasztva, majd fehérre lett meszelve. Az egyenetlen falak és lekerekített formák lakályossá teszik a helyiségeket és melegséget árasztanak. A beugró ablakpárkányok ideális tárolóként, sőt akár ülőhelyként is funkcionálhatnak.Playing with dirt unleashes creativity
  -
Sárral való játék a kreativitásnak is teret engedThe kitchen cabinets were all built by Sam from scavenged/used wood and the handles are horns found in the nearby woodland.
-
A konyhaszekrények mind guberált/használt fából készültek, a fogantyúk pedig a közeli erdőben összegyűjtött szarvakból.The original little house was too tight for the family of five, so Sam built an extension using straw bales and scavenged logs. The foundation is built from large rocks.
-
Az öttagú család számára szűkösnek bizonyult az eredeti kis ház, így Sam hozzáépített még egy tetőteres házrészt. Az alapja kövekből van kirakva, a falak pedig talált fából és szalmabálából épültek.A little place of sweet dreams filled with sunshine during the day. Sam doesn't believe in doors, so besides the entrance and bathroom there is no door in the house. Instead, he uses changes in the elevations and smart, functional walls to create privacy.
-
Édes álmok színtere nappal napfény fürdőt vesz. Érdekesség, hogy Sam nem hisz az ajtókban, így a bejáraton és WC-n kívül nincs is másik ajtó a házban. Helyette vannak szintkülömbségek és kreatív, funkcionális falak.Since there are no doors the house is easily heated by this little wood stove
-
Ajtók hiányában az egész házat könnyűszerrel átmelegíti ez a kis fatüzelésű vaskályhaNext to the family home is their more recently built straw bale studio and guest house
-
Közvetlenül a családi ház mellett található az újabb építésű szalmabála stúdió és vendégházLittle door on the wall, and behind the secret: straw!
-
A falon levő kis titkos ajtó leplezi le az építkezéshez használt szalmát.Experiments with natural colors
-
Kísérletek természetes színekkelOne of the smart solutions in the studio: the window seal opens into a storage box. In the upper right corner of the picture you can see again the flexibility of earthen plaster and the way you can sculpt your walls.
-
Ügyes megoldások egyike a stúdióban: az ablakpárkány egyben tároló is. A jobb felső sarokban pedig a sárral tapasztás egyik érdekessége, hogy a falba kis polcokat, lyukszikat is lehet szobrászkodni.Of course the new house features only scavenged wood, which gives a pleasant array of irregular shapes and colors.
-
Természetesen az új házba is csak használt fa került beépítésre, ami érdekes színeket és szokatlan formákat eredményez.We could spend hours and hours listening to Sam. Thank you for opening your home and sharing your inspiring stories!
-
Hálásak vagyunk, hogy lehetőségünk nyílt inspirációt meríteni Sam nagyszerű történeteiből és kreatív munkájából.