2011-12-06

Sieben Linden, an ecovillage in East Germany - Sieben Linden, egy ökofalu Kelet-Németországban

"At Sieben Linden we aim to provide a model for a future way of life in which work, leisure, economy, ecology, urban and rural culture can find a balance. We are searching for the answers to the pressing issues of our time; looking for human-centred solutions in a place of creativity and learning. This model intends to show how humans can live more responsibly with nature; that human communities need not exploit or destroy nature but can make a positive contribution towards the quality and diversity of the environment." (Source: http://www.siebenlinden.de/english0000.html)


~ ~ ~ ~ ~

"Célunk Sieben Lindenben egy olyan jövőbeli életstílus-modell biztosítása, melyben a munka, szabadidő, gazdaság, ökológia, továbbá a városi és vidéki kultúra egyensúlyra találhat. Válaszok után kutatunk a jelen kor sürgető problémáira; emberközpontú megoldásokat keresünk teret adva a kreativitásnak és tudásnak. Ez a modell azt szándékozik bemutatni, hogy az emberiség hogyan élhet felelőségteljesen együtt a természettel. Az emberi közösségeknek szükségtelen kihasználniuk és rombolniuk a természetet, azonban képesek arra, hogy pozitívan járuljanak hozzá a környezet minőségéhez és sokféleségéhez." (Forrás: http://www.siebenlinden.de/english0000.html, Ecovitka fordításában)


Could you believe that this place was a crop field just a decade or two ago? The soil is so soft now, it makes you feel you are walking on a magical carpet.
-
El tudod hinni, hogy ez a hely nemrég még egy gabonaföld volt? Most olyan a talaj mintha egy varázslatos pihe-puha szőnyegen járnál.Sieben Linden is located right adjacent to industrial agricultural fields. Yes, there is a way to heal our landscapes and through that heal ourselves.
-
Sieben Linden végeláthatatlan ipari mezőgazdasági területek szomszédságában fekszik. Igen, van remény arra, hogy megyógyítsuk a tájat és ezen keresztül magunkat is.A glimpse of the village from the south, where the food production takes place.
-
Egy pillantás a falura délről, ahol élelmet termesztenek.Beautiful veggie garden on contour.
-
Gyönyörű veteményes a szintvonalak mentén.There is plenty to harvest even in the winter. Part of the soil is covered in mulch, waiting for the spring to come.
-
Van mit szüretelni még télen is. A terület egy része mulccsal van takarva, várva a tavasz beköszöntét.The wastewater of the village is treated on site in this ecological reed bed system. The treated effluent is filtered by the soil and feeds the underlying aquifer.
-
A falu szennyvizét ebben az ökológikus gyökérzónás tisztítóban kezelik. A talaj által megszűrt elfolyó víz táplálja a falu alatt elhelyezkedő vízkészleteket.Modest luxury characterizes the entire village.
-
Szerény luxus jellemzi az egész falut.Such wagons and caravans are inhabited by individuals or couples.
-
A vagonok és cirkuszi karavánok egyedülállóknak és pároknak adnak otthont.The lager houses are shared by multiple families.
-
A nagyobb házak több családnak is otthont adnak.Solar energy provides most of the winter heating in this modern house.
-
A téli fűtés javát napenergia biztosítja ebben a modern kialakítású házban. Many beautiful examples of strawbale building can be found in Sieben Linden.
-
Számtalan gyönyörű példája látható a szalmabála építkezésnek Sieben Lindenben.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése